Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Türkiye Ulusal Ozon Birimi
AB Fonlu Projeler

F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi

F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi IPA I Projesinin dört ayağından biri olup,  Mayıs 2017’de başlamış ve Ağustos 2020 yılında sona ermiştir.

Proje’nin toplam bütçe değeri 1.984.415,00 Euro’dur. Bu değerin %90'ı AB katkısıyla, %10'u ise ulusal bütçeden sağlanmıştır.

Proje’nin amacı, iklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak ve AB iklim politikası mevzuatına uyum sağlamak,  F-gazlar konusunda kapasite geliştirmek ve mevzuatı iklim değişikliğini önleyici faaliyetlere hazırlamak üzere ulusal kapasiteyi arttırmaktır.

Projenin kapsamı ile F-gazları yönetimi ile ilgili aşağıdaki aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

1-Mevzuat Boşluk Analizi

2-Hazırlık Faaliyetleri ( Sektör,Paydaş Toplantıları)

3-Eğitim ve Sertifikalandırma

4-Farkındalık Yaratma

5-Sızıntı Testi

6-F-Gaz Envanteri

7-Atık Yönetimi

8-F-Gaz Veri Tabanı

9-F-Gaz Mevzuatı (517/2014 sayılı AB direktifine uyumlu)

Proje, Şalt, Solvent, Yangından Korunma ve İklimlendirme ve Soğutma sektörlerini içermektedir. Proje çerçevesinde aktif olarak gerçekleştirilen aktivitelere sektörlerden katılım sağlanmıştır.

Proje içerisinde 5 farklı sektöre yönelik endüstri kılavuzu oluşturulmuştur. Kılavuzlara buraya tıklayarak erişim sağlanabilir.