Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Orta Doğuda Sürdürülebilir Soğutmanın Yaygınlaştırılması Projesi (COOL-UP)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının faydalanıcısı olduğu ve Uluslararası İklim İnisiyatifi (IKI: International Climate Initiative) tarafından desteklenenen “COOL_UP Scaling Up Sustainable Cooling in the Middle East (Orta Doğuda Sürdürülebilir Soğutmanın Yaygınlaştırılması)” başlıklı bölgesel proje, 2020 yılının Aralık ayında Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış ve Ülkemizde proje 2021 yılının Nisan ayı itibariyle başlamış olup 6 yıl sürmesi planlanmaktadır.  Projede yer alan diğer ülkeler, Mısır, Lübnan ve Ürdün’dür. Proje Ekibi; Guidehouse Energy Germany GmbH, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı Türkiye (UNDP Türkiye), Frankfurt School, ILK Dresden GmbH, Öko-Recherche GmbH, Yenilenebilir Eneri ve Enerji Verimliliği Bölgesel Merkezi (RCREE), Integrated Development Group,  Royal Scientific Society- National Enegy Research Center, Enerji Koruma Lübnan Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan bir konsorsiyumdan oluşmaktadır.

COOL -UP Projesi,  soğutma talebi azaltımında hızlandırılmış teknolojik değişiklikleri ile Kigali Değişikliği ve Paris Anlaşması’nın erken uygulamasını teşvik etmektedir. Program, konut ve ticari binalarda soğutma ve iklimlendirmeye yönelik çapraz bölümlere odaklanan bütünsel bir yaklaşımla sürdürülebilir soğutma zorluğunu ele almaktadır. Yaklaşım, dört ana temele dayanmaktadır:

1. Soğutma talebinin azaltılması (pasif tedbirler yoluyla),

2. Hidroflorokarbonların (HFC) azaltılmasının desteklenmesi,

3. Verimsiz soğutma cihazlarının ve soğutucu akışkanların güvenli olarak değişimi ve bertarafı,

4. Soğutucu cihazların işletimi, eğitim ve farkındalığın geliştirilmesi, 

Sürdürülebilir soğutmayı arttırmaya yönelik potansiyel mekanizmalar, sektörler arası genel değerlendirmede politik/kurumsal, mali ve teknik açıdan teşvik edilen girişimlerle sağlanacaktır. Ayrıca proje;   Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanında (NDC) yer alan değerlendirmeleri ve Kigali Değişikliği’nin uygulanmasını desteklemeyi, artan soğutma talebini önlemek için florlu sera gazı içermeyen ve enerji tasarruflu çözümleri teşvik etmek ve soğutma geçişini desteklemek üzere mali modeller geliştirmeyi, Türkiye için soğutma stratejisi hazırlamayı,  doğal soğutucular kullanarak güvenlik standartları da dahil olmak üzere soğutma teknolojileri için minimum enerji verimliği standartları oluşturmayı amaçlamaktadır.  Bu kapsamda proje boyunca bölgesel toplantılar ve çalışma ziyaretlerinin de yapılması planlanmaktadır.

Projenin tanıtım toplantısı, 6 Temmuz 2021 tarihinde ilgili kurum/kuruluşlarla, 23 Eylül 2021 tarihinde soğutma sektörü ile çevrimiçi olarak yapılmıştı