Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Ulusal Ozon Birimi Kurumsal Güçlendirme Projesi (IS)

Ulusal Ozon Birimi Kurumsal Güçlendirme Projesi (IS), Ülkemizin Montreal Protokolüne taraf olmasının ardından 1992 yılında uygulanmaya başlamıştır. Projenin 1. Fazı 1992-2000 yılları arasında uygulanmış olup, günümüze kadar 2 yılda bir yenilenerek devam ettirilmiştir.

Uygulayıcı kuruluşu Birlemiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) olan Kurumsal Güçlendirme Projesi amacı, Ulusal Ozon Birimi olarak adlandırılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ozon Tabakasının Korunması ve Florlu Gazların Yönetimi Şube Müdürlüğünün, Montreal Protokolü ve ozon tabakasının korunmasına yönelik diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasına yönelik idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine destek olmaktır.   Faaliyetler, mevzuat geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme ve bilgilendirme, kurumsal teknik altyapı güçlendirilmesi başlıklarında yayın, çalıştay, eğitsel faaliyet olarak gerçekleştirilmektedir. 

Bu faaliyetlerin temelinde 16 Eylül Dünya Ozon Tabakasının Korunması Günü kutlamaları, yılda bir kez gerçekleştirilen ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile bir araya gelinerek özellikle mevcut ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verilen ve OTİM’lere ait bir sonraki yılın kotalarının paylaşıldığı Ozon Paneli yer almaktadır. Ayrıca Kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel materyallerin basımı yapılmaktadır. 

Projenin bütçe kaynağı Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)’dir.