Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Türkiye Ulusal Ozon Birimi
EKOMVET/FARAVET Dokümanlar

EKOMVET’e “Entegre Çevre Bilgi Sistemi” (EÇBS)https://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden F-gaz Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı (EKOMVET) linki ile erişilmektedir.

  1. EKOMVET KULLANIM KILAVUZU

FARAVET’e EÇBS üzerinden https://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden F-gaz Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET) linki ile erişilmektedir

  1. FARAVET KAYIT KILAVUZU
  2. YILLIK FAALİYET RAPORLARI KILAVUZU (1 Mayıs 2023 tarihine kadar 2022 yılına ait faaliyet raporları sunulmalıdır.)
  3. HFC KOTA BAŞVURU KILAVUZU
  4. KONTROL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU

 

10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren "Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş, 2023/6 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin Ek-2’si ile Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ’in Ek-2’sindeki listenin birinci ve beşinci bölümlerinde belirtilen hidroflorokarbonları dökme halde kap içerisinde" ithal ve ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler her ithalat öncesi “Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi” almak zorundadır.

FARAVET uygulamasında yaşanılabilecek yazılım kaynaklı teknik bir aksaklık olması durumunda idb.izleme@csb.gov.tr email adresine başvurabilir ya da FARAVET Destek kanalını kullanabilirsiniz.