Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Ulusal Ozon Birimi

Ulusal Ozon Birimi (Ozon Tabakasının Korunması ve Florlu Gazların Yönetimi Şube Müdürlüğü) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Daire Başkanlığına bağlı bir birimdir. Ulusal Ozon Birimi, ülkemizin de 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere ilişkin Montreal Protokolü’nün gereklilikleri için uygulanan ulusal programları koordine etmekten sorumludur. 

Ulusal Ozon Birimleri, ulusal uyum stratejisinin denetlenmesi, verilerin toplanması ve raporlanması, çok taraflı fon tarafından onaylanan ulusal projelerin izlenmesi ve kolaylaştırılması, politikaların ve mevzuatların geliştirilmesi ve uygulanması ve Uygulama Ajansları (UNIDO, UNDP, UNEP vd.) ile koordinasyon ve etkileşim içinde olması ve bilinçlendirilme faaliyetlerinin yürütülmesi gibi çeşitli sorumluluklara sahiptir. 

Ulusal Ozon Birimlerinde çalışan Ozon Görevlileri ve ekipleri, ulusal düzeyde Montreal Protokolü sürecinin "sürücü koltuğunda" yer alırlar ve bu çok taraflı çevre anlaşmasıyla ilgili uygulama konularının odak noktalarıdırlar.