Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Türkiye Ulusal Ozon Birimi
ULUSAL MEVZUAT

GENELGELER

Halon Genelgesi - 2007

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi - 2016


YÖNETMELİKLER

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih: 7 Nisan 2017 Sayı: 30031 

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih: 29 Haziran 2022 Sayı: 31888


İLGİLİ TEBLİĞLER

 

Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Resmi Gazete Tarih: 24 Eylül 2020 Sayı: 31254

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetim Tebliği - Ticaret Bakanlığı

Resmi Gazete Tarih: 31 Aralık 2022 Sayı: 32060 (4. Mükerrer)

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ - Ticaret Bakanlığı

Resmi Gazete Tarih: 31 Aralık 2022 Sayı: 32060 (3. Mükerrer)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ -  Ekonomi Bakanlığı

Resmi Gazete Tarih: 24 Ocak 2014 Sayı: 28892